שם פרטי
שם משפחה
דואר אלקטרוני
Password
Confirm password
טלפון
סלולר
כתובת
עיר
מדינה

Antiquarian and Rare
Books
36, King George St.  
63298 Tel-Aviv, Israel
Tel: +972-3 -5288613
 Fax: +972-3-6297346
info@pollakbooks.com

Original Antique Maps and Prints
Old and Fine Books
42, King George St.
63298 Tel-Aviv, Israel
Tel: + 972-3-5281336
Fax: +972-3-6297346
info@pollakmaps.com

PRIVATE  PARKING ON PREMISES

Opening Hours:
Sun – Fri: 9.00 – 14.00
Only Tuesday also 16.00 – 19.00

Opening Hours:
Sun – Fri: 10.00 – 14.00
Only Tuesday also 16.00 – 19.00
Other times by appointment

© All rights reserved 

ZAP Group בניית אתרים